یکشنبه 5 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سمینار نخبگانی:
سمینار 61 بین الملل پایگاه همکار : «اقتصاد نوآوری برای ایران»

شصت و یکمین از «سلسله سمینارهای مجازی نخبگان بین­ المللی دانشگاه خلیج ­فارس» با عنوان «اقتصاد نوآوری برای ایران» با ارائه دکتر یحیی تابش استاد مدعو دانشگاه استنفورد و برکلی برگزار می­ گردد.

شصت و یکمین از «سلسله سمینارهای مجازی نخبگان بین ­المللی دانشگاه خلیج­فارس» با عنوان «اقتصاد نوآوری برای ایران» با ارائه دکتر یحیی تابش استاد مدعو دانشگاه استنفورد و برکلی برگزار می­ گردد.

فراخوان شصت و یکمین از «سلسله سمینارهای مجازی نخبگان بین­المللی دانشگاه خلیج ­فارس» با عنوان «اقتصاد نوآوری برای ایران» با ارائه دکتر یحیی تابش استاد مدعو دانشگاه استنفورد و برکلی برگزار می­گردد. سمینار مجازی فوق با همکاری بنیاد نخبگان استان، پایگاه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس بصورت وبینار برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در کارگاه: https://meet.pgu.ac.ir/b/ara-7kz-xdf

 

تاریخ انتشار : 1399/04/28
کد : 10184
تعداد بازدید: 130

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی محفوظ می باشد
آدرس: مشهد میدان فردوسی – بولوار شهید قرنی – قرنی 34- طبقه چهارم صندوق کارآفرینی امید تلفن: 37139601-051