بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

                       تلفن های تماس:

051-37139601

051-37139602

051-37139603

                           ارسال نمابر:

051-37137008

پست الکترونیکی: razavi@bmn.ir
ساعات کاری بنیاد شنبه الی چهارشنبه ساعت 8:00 الی 16:00

با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری کووید-۱۹

ساعت کاری در تا عادی شدن شرایط ساعت 7:30 الی 14:30

آدرس: مشهد میدان فردوسی بولوار شهید قرنی قرنی 34- طبقه چهارم صندوق کارآفرینی امید