مستندات سلسله نشست های ارزش آفرینی

           

بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی، سلسله نشست های ارزش آفرینی را با محور های زیر را برگزار نموده است:

افراد موفق چگونه فکر می کنند؟
طرز فکر رشد
طرز فکر نوآفرینی
فرهنگ کار موثر

جهت دریافت مستندات هر جلسه بروی لینک مربوطه کلیک نمائید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه اول: انسان های موفق چگونه فکر میکنند

 فایل ارائه جلسه اول

خلاصه مباحث مطرح شده

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دوم: طرز فکر ارزش ­آفرینی

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه سوم: نوآفرینی و پرورش طرز فکر نوآفرینی

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه چهارم: خلاقیت و چگونگی پرورش طرز فکر نوآفرینی

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پنجم: حل مساله خلاقانه (Critical Thinking)

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه ششم: کارآفرینی دانش­ بنیان

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه هفتم: ارزش آفرینی دانش­ بنیان

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه هشتم: فرهنگ کار(آنچه در دانشگاه نمی آموزیم)

فایل ارائه جلسه

خلاصه مباحث

فیلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ انتشار : 1399/06/17
کد : 10213
تعداد بازدید: 1171