دوشنبه 12 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اصلاح بند 1، ماده 2 شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده در ارتباط با محدودیت تاریخ ثبت اختراع

اصلاح بند 1، ماده 2 شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده در ارتباط با محدودیت تاریخ ثبت اختراع

بدینوسیله به اطلاع مخترعان محترم می رساند، در راستای تشویق و جذب حداکثری مخترعان به شرکت در فرایندهای توانمند سازی بنیاد ملی نخبگان در مسیر تجاری سازی ایده های خود، محدودیت ذکر شده در ماده 2، بند 1 شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده بنیاد ملی نخبگان مبنی بر اینکه از تاریخ ثبت اختراع بیش از سه سال نگذشته باشد، حذف می گردد و هیچ گونه محدودیت زمانی در این خصوص اعمال نخواهد شد.
بدیهی است بررسی تازگی اختراع که از موارد مهم در شرایط احراز سطح 3 مخترعین در بنیاد ملی نخبگان است، توسط داوران حوزه اختراعات کماکان به انجام خواهد رسید تا از ورود اختراعات با مضامین کهنه و تاریخ مصرف گذشته جلوگیری شود.

تاریخ انتشار : 1399/02/14
کد : 10153
تعداد بازدید: 154

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601