موافقت و اعلام جوایز علمی مشترک بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس

 موافقت و اعلام جوایز علمی مشترک بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس

در راستای تجلیل و تکریم از نخبگان و سرآمدان عرصه علم و فرهنگ کشور و به منظور پاسداشت مقام اثرگذاری والای این بزرگان در جامعه و همچنین حمایت از پژوهشگران عرصه های مختلف علمی، تعریف و اهدای جایزه به نام بزرگان علمی استان فارس توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس دنبال می شود.
طبق هماهنگی انجام شده با بنیاد ملی نخبگان و با توجه به حمایت این بنیاد از اهدای جوایز علمی به نام بزرگان کشور، زین پس جوایزی که به نام برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی(ره) در استان فارس توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس تصویب می شود، در سطح ملی و با مشارکت بنیاد ملی نخبگان و این مجمع اهدا می شود.

تاریخ انتشار : 1398/10/14
کد : 10109
تعداد بازدید: 158