دوشنبه 28 بهمن 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با حضور استعدادهای برتر کارگاه تفکر نقادانه و سنجشگرانه اندیشی برگزار شد

کارگاه آموزشی تفکر نقادانه و سنجشگرانه اندیشی با حضور استعدادهای برتر استان خراسان رضوی در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

در این کارگاه دکتر دیسفانی مدرس کارگاه گفت: کسانی که در سنجش گرانه اندیشی مهارت پیدا می کنند غایت و هدفشان و نیز پرسشی که می خواهند بدان بپردازند را به طور واضح مشخص می کنند.
وی ادامه دا : آنها درباره اطلاعات، نتیجه گیری ها و نظرگاه ها سوال می کنند و در صورت لزوم در آن ها تردید افکنی می‌کنند و سعی می‌کنند واضح، درست و دقیق بیاندیشند.
دیسفانی یادآور شد: هدف در آموزش و تمرین مهارتها این است که این مهارت ها درونی سازی شده و به طبیعت ثانوی انسان تبدیل شود و به کاربردشان عادت شود.
در ادامه مدرس کارگاه تصریح کرد: همه ما می اندیشیم. اندیشیدن طبیعت ماست اما بسیاری از اندیشیدن های ما، اگر آنها را به حال خود رها کنیم و بر آنها نظارت نکنیم، متاسفانه تحریف شده، بخشی نگرانه ، ناآگاهانه یا آلوده به پیشداوری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه  اندیشیدن بر کیفیت زندگی و نتیجه کارهای مان تاثیر مستقیم دارد و اندیشیدن بی-کیفیت زیان‌های فراوانی به ما و کل زندگی مان می‌رساند گفت: سنجشگرانه اندیشی تا حد زیادی از زیان های آزمون و خطا فرد را مصون می دارد
دیسفانی از هنر تحلیل و ارزش‌گذاریِ اندیشیدن با هدف ارتقا دادن آن به عنوان تعریف سنجشگرانه اندیشی یا تفکر نقادانه یاد کرد و ادامه دادکسانیکه سنجشگرانه می اندیشند، به هنگام اندیشیدن عملکردی متفاوت دارند و نشانه های زیر در عملکرد آنها دیده می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    مسئله ها و پرسش های حیاتی مطرح می کنند وانها را با وضوح و دقت صورت‌بندی می‌کنند
•    اطلاعات ربط دار را گردآوری و ارزیابیمی‌کنند
•    به نتیجه ها و راه حل های مستدل می رسند و آنها را با ملاک ها و سنجه های استاندارد مربوط  می آزمایند
•    با ذهن گشوده در چارچوب نظام های فکری گوناگون می اندیشند و در صورت نیاز، نگاشته ها ، لازمه ها و پیامدهای عملی آنها را بازشناسی و ارزیابی می‌کنند
•    برای یافتن راه حل برای مثال های پیچیده به نحوی کار آمد با دیگران داد و ستد فکری می‌کنند

در این کارگاه فشرده به موضوعات زیر پرداخته شد
•    اندیشه ور بودن/ تعریف سنجشگرانه اندیشی
•     اطلاعات/ بررسی سنجشگرانه
•     مهارت های پایه/ منطق استدلال ای
•     ۷ راه برای شروع اندیشیدن سنجشگرانه
•     جعبه ابزار منطقی شناختی/ شناخت و درک مغالطات منطقی


تاریخ انتشار : 1398/06/30
کد : 83
تعداد بازدید: 148

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601