بنیاد نخبگان استان تهران برگزار می‌کند
کارگاه آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی ویژة مشمولان تحصیلات تکمیلی 1401-1400

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، ویژة مشمولان مقاطع تحصیلات تکمیلی طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1401-1400، توسط بنیاد نخبگان استان تهران در تاریخ 24 آذر 1400 به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، ویژة مشمولان مقاطع تحصیلات تکمیلی طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1401-1400 را روز چهارشنبه مورخ 24 آذر 1400 به‌صورت مجازی برگزار کند. هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی هرچه بیشتر این مشمولان با تسهیلات مربوط و نحوة بهره‌مندی از آن‌ها است.
این کارگاه ویژة دانشجویان مستعد برتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی است که در سال تحصیلی 1401-1400 برگزیدة طرح شهید وزوایی شده‌اند و مشمول تسهیلات دانشجویی در این دوره هستند.
کلیة مشمولانی که شرایط فوق را دارند و علاقه‌مند هستند تا در این کارگاه شرکت کنند، حداکثر تا پایان روز دوشنبه 22 آذر فرصت دارند با مراجعه به سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir و انتخاب این رویداد از قسمت «برنامه‌های استانی آینده‌سازان» موجود در کارتابل، درخواست خود را ثبت کنند.

تاریخ انتشار : 1400/09/20
کد : 20279
تعداد بازدید: 108