ثبت نام ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن
تمدید شد

مهلت نام نویسی تکمیلی طرح احمدی روشن تا21 اذر تمدید شد.

  •  دانشجویان کارشناسی کل کشور با شرط معدل ۱۷ به بالا (با در نظر گرفتن ضریب رشته و دانشگاه) و حضور در کمتر از ۲ دوره از دوره های پیشین طرح شهید احمدی روشن
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی کل کشور با شرط حضور در سنوات مجاز و معدل ۱۸ به بالا (با در نظر گرفتن ضریب رشته و دانشگاه) و حضور در کمتر از ۲ دوره از دوره های پیشین طرح شهید احمدی روشن
  • دانشجویان برگزیده آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/09/18
کد : 20278
تعداد بازدید: 118