چگونه با تقویت تفکر انتقادی، انسان مؤفقی شویم؟

بنیاد نخبگان استان هرمزگان، وبینار آموزشی مهارت حل مسأله، تفکر انتقادی و آفرینندگی را برگزار خواهد نمود.

 بنیاد نخبگان استان هرمزگان در راستای اجرای برنامه‌های دانش‌افزایی بنا دارد وبینار آموزشی مهارت حل مسأله، تفکر انتقادی و آفرینندگی برگزار ‌نماید.

مدرس: دکتر سید عبدالوهاب سماوی، دانشیار روانشناسی تربیتی  و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان  و از مجریان برنامۀ ملی شهاب

سرفصل
-    تعریف حل مساله
-    روش های حل مساله
-    موانع حل مساله
-    تعریف آفرینندگی
-    روش های تقویت آفرنندگی
-    موانع آفرینندگی
-    تعریف تفکر انتقادی
-    مولفه های تفکر انتقادی
-    خصوصیات افراد دارای تفکر انتقادی
-    اصول و مراحل تفکر انتقادی
-    سنجش تفکر انتقادی
-    مهارت های تفکر انتقادی
-    موانع تفکر انتقادی

زمان : 23روزهای چهارشنبه و پنج شنبه  مورخ 23و 24 تیرماه ساعت 10 تا 12 صبح
در ضمن مستعدین برتر می توانند با مراجعه به کارتابل خود در سامانۀ سینا، برنامه را ثبت نام نمایند.


لینک وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/bonyadmelli/class6

تاریخ انتشار : 1400/04/16
کد : 20257
تعداد بازدید: 389