تمدید شد
برگزاری رویداد «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق»

مهلت ارسال ایده رویداد "ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق" تا پایان روز چهارشنبه 30 تیرماه 1400 تمدید شد.

در پی استقبال از رویداد "ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق" و درخواست افراد صاحب ایده که تاکنون موفق به شرکت در این رویداد نشده‌اند، مهلت ارسال ایده تا پایان روز چهارشنبه 30 تیرماه 1400 تمدید شد.
مهلت ارسال ایده: چهارشنبه 30 تیرماه 1400
تاریخ برگزاری رویداد: یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک ثبت ایده:
https://formafzar.com/form/k9r57

 

تاریخ انتشار : 1400/04/16
کد : 20256
تعداد بازدید: 420