نشست های نخبگانی:
«سلسه نشست ¬های علمی- فرهنگی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس»

«سلسه نشست ­های علمی- فرهنگی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس» در راستای آشنایی اجتماع نخبگانی با جاذبه‌های علمی و فرهنگی کشور با همکاری مرکز تحقیقات زیست­ پزشکی خلیج فارس برگزار می گردد.

این بنیاد در نظر دارد در راستای آشنایی اجتماع نخبگانی با جاذبه‌های  علمی و فرهنگی کشور و همچنین شبکه­ سازی موثر مستعدین برتر در زیست بوم نوآوری و فناوری «سلسه نشست ­های علمی- فرهنگی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس» را با همکاری مرکز تحقیقات زیست­ پزشکی خلیج فارس برگزار نماید.

موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس، از نادرترین موزه­ های علمی کشور و دنیاست که با هدف گردآوری، نگهداشت، نمایش و در دسترس قراردادن و باز گویی میراث پزشكی خلیج فارس به گستره ای متنوع از بازدید كنندگان و پژوهندگان، فراهم آوردن غنی ترین مواد تاریخی وابسته به سلامت و بیماری درمنطقة خلیج فارس و ایجاد محیطی سرشار از نوآوری و خلاقیت جهت آموزش فعال، تبادل فرهنگی غنی سازی فرهنگی و پژوهشی در میراث پزشكی منطقة خلیج فارس توسط استاد فرزانه پروفسور ایرج نبی پور تاسیس گردیده است.

لینک های شرکت در وبینار:

http://vc.medhistory.ir

تاریخ انتشار : 1400/03/11
کد : 20248
تعداد بازدید: 20