حضور و بازدید رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با حضور در دانشگاه حکیم سبزواری و بازدید از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه، در نشست های جداگانه ای با رئیس دانشگاه، حوزه پژوهش و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین نشست با هسته احمدی روشن این دانشگاه شرکت کرد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست با اشاره به برنامه ریزی گسترده این دانشگاه در جهت افزایش همکاری های هدفمند با معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: در همین راستا گسترش همکاری های مشترک با بنیادملی نخبگان یکی از سیاست های پژوهشی دانشگاه است.

 رئیس دانشگاه در ادامه به موافقت ایجاد مرکز جذب نخبگان خارج از کشور در دانشگاه حکیم سبزواری از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان دومین مرکز از نوع خود در سطح دانشگاه های منطقه ۹ کشور( دانشگاه های استان های خراسان و سمنان) اشاره کرد.

 دکتر مولوی همچنین از راه اندازی پردیس علم و فناوری در راستای توسعه و حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری و سایر مراکز آموزش عالی سبزوار در این دانشگاه در آینده خبر داد.

برگزاری جلسه تشریح سیاست های بنیاد برای روسای محترم دانشکده ها و اعضای هیات علمی، بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و بازدید از مرکز شتابدهنده دانشگاه و نشست و گفتگو با اعضای هسته احمدی روشن دانشگاه حکیم از دیگر برنامه ها بود. در نشست با هسته احمدی روشن ، اعضای هسته به ارائه نکات مربوط به طرح احمدی روشن پرداختند و رئیس بنیاد نخبگان استان ضمن پاسخگویی به سوالات آنها، نکاتی در خصوص انجام کارگروهی و موفقیت در این طرح بیان نمود.

تاریخ انتشار : 1399/11/26
کد : 20237
تعداد بازدید: 286