دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

در مشهد/
رویداد فناورانه با رویکرد حل چالش های فناورانه در حوزه مهندسی خوردگی

یکی از مهمترین مشکلات و موانع در تجاری سازی طرحها، اختراعات و نوآوریها در کشور عدم وجود بستر مناسب تعامل میان صاحبان طرح و نوآوری با صاحبان سرمایه و صنعتگران می باشد. لذا استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، برای توسعه و تسهیل تبادلات و همکاری های این حوزه در دستور کار منطقه ویژه علم وفناوری  رضوی قرار دارد.

در طرح چالش نوآوری خوردگی که با  متولی گری منطقه ویژه علم و فناوری رضوی و با همکاری دفتر همکاری های علمی و امورنخبگان شهید فهمیده ، دانشگاه فردوسی ، شرکت شهرک های صنعتی و مساعدت سایر نهادهای علمی از جمله بنیاد ملی نخبگان و  با استفاده از توانمندی موسسه پژوهشگران جوان نانو در حوزه اجرایی و تبادل فناوری برگزار میگردد ، ایده ها، اختراعات، اندیشه ها و افکار را برای رفع نیاز صنایع با محوریت مهندسی و مدیریت خوردگی در ایران ارائه می شود و صنعتگران و سرمایه گذارانی که به این راه حل نیاز دارند، آن را در یک فضای رقابتی به بهترین قیمت ممکن خریداری می کنند. به این ترتیب ضمن تامین منابع مالی لازم برای تجاری سازی و عملیاتی کردن اختراعات و طرحها، زمینه ورود این طرحها و اختراعات به بخش صنعت به منظور رفع نیاز صنایع فراهم می شود.  علاوه بر آن تجاری سازی یکی از گام های مهم نظام نوآوری است که پایداری و استمرار این امر را تضمین میکند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابل تجاری توجه برای سازمانها، رشد اقتصادی دانش محور جامعه را تسریع می نماید.
لذا کانون فناوری های نوین منطقه ویژه علم وفناوری  رضوی در نظر دارد" رویداد فناورانه با رویکرد حل چالش های  فناورانه در حوزه مهندسی خوردگی " در سطح صنایع کشور با محور های " 1- پوشش و رنگ 2- بازدارنده های خوردگی 3- انتخاب مواد 4- حفاظت کاتدی 5-خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون 6- هوشمندسازی سیستم های کنترل خوردگی 7- پنل تخصصی مدیریت خوردگی " به همراه نمایشگاه جانبی ارائه اختراعات جدید نخبگان و نیازمندی های تخصصی صنایع در محل دانشگاه فردوسی مشهد در اسفند ماه 97 با همکاری نهادهای علمی و فناوری کشور برگزار نماید.
علاقمندان می توانند جهت دریافت چالش ها و ارایه راهکار و حضور در رویداد به سایت www.minon.ir   مراجعه نمایند.


تاریخ انتشار : 1397/11/14
کد : 192
تعداد بازدید: 73

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601