بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر محمد جعفر یاحقی

استاد گروه زبان و ادبیات پارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 
 

دکتر هما زنجانی زاده

استاد پیشکسوت گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد


 

دکتر علی سیلانیان طوسی

استاد پیشکسوت گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد


 

دکتر سعید مرتضوی

استاد پیشکسوت گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد


استاد محمد تقی شریعتی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


دکتر علی رجایی بخارایی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


دکتر مرتضی شیخ

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


پرفسور سید محمد تقی فاطمی

مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا (ع)


دکتر محمود روحانی

استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دکتر علی حائریان اردکانی

استاد پیشکسوت گروه مواد و متالوژی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر فائزه توتونیان

استاد پیشکسوت گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد


 

زنده یاد دکتر علی محمد برادران رفیعی

رئیس سابق دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد