صفحه اصلی             |             اخبار             |             انتقادات و پیشنهادات             |             تماس با ما             |             بانک اطلاعاتی نخبگان و مستعدین                 
تفاهم نامه ها

1-    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

2-    سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی

3-    دانشگاه فرهنگیان مشهد

4-    بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی

5- دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی